Uppsägning/utflyttning

Här hittar du viktig information inför din avflyttning t.ex. flyttstäd, besiktning och nyckelåterlämning. Tack för din tid som hyresgäst och lycka till med ditt nya boende!

Uppsägning

Du kan underteckna ditt kontrakt och skicka till oss, det går också bra att säga upp via mejl. Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen träder alltid i kraft den siste i en månad. Detta innebär att om du ska flytta från din bostad t.ex. den sista juni, måste du säga upp ditt hyresavtal senast den 31 mars.

Flyttstäda ordentligt och spara pengar!

Innan du flyttar ut ska du avflyttningsstäda din bostad. Om bostaden inte är ordentligt städad när du lämnar den, måste vi debitera dig kostnaden för detta.
Så här flyttstädar du
Checklista vid flyttstädning

Återvinn möbler, elektronik och kläder

Behöver du göra dig av med möbler eller elektronikavfall innan du flyttar? Lämna det i närmaste grovavfallsstation. Kläder lämnar du i textilinsamlingen.

Återlämna samtliga nycklar i tid

Samtliga nycklar och taggar som hör till bostaden, ska återlämnas. Förlust av cylindrar, nycklar och taggar debiteras alltid kontraktsinnehavaren. Byte av lägenhetscylinder/omflexning inklusive nycklar kostar ca 1 200 kr och förlust av en tagg kostar 200 kr. Om nycklarna lämnas in för sent, dvs. efter 12.00 på avflyttningsdagen, byter vi lägenhetscylinder/omflexar och debiterar den avflyttande hyresgästen för detta.

Avflyttningsbesiktning

Avflyttningsbesiktning ska vara utförd och godkänd. Du ska ha återlämnat samtliga nycklar.

Tänk på att du är ansvarig för allt som rör hyreskontraktet till och med din sista kontraktsdag. Eventuell ersättning för hyra regleras mellan dig och nästa hyresgäst.

Gör adressändring

Alla som flyttar är skyldiga att anmäla flytt och folkbokföra sig på den nya adressen. Gör en gratis flyttanmälan på Skatteverkets webbplats, så får du rätt folkbokföringsadress

Säg upp elavtal

Om du har eget elavtal, säg upp det i god tid innan du flyttar så undviker du onödiga kostnader.

Flyttbil

För bättre trivsel och boendemiljö är fordonstrafik inte tillåten på bostadsområdena. Vid in- och utflyttning är tillfällig aktiv lastning tillåten. Du måste vara vid ditt fordon minst var 10:e minut. Observera att du aldrig får parkera på en brandväg.

Cykel

De flesta bostäder har en tillhörande cykelparkering. Kom ihåg att ta bort din cykel (och ev. lås) när du flyttar. Vill du inte behålla cykeln? Sälj/skänk den eller lämna till grovavfallsstation.