Inflyttning

Välkommen!

Som ny hyresgäst är det mycket att tänka på. Men, lugn – här har vi sammanställt info som rör ditt nya boende!

Inflyttningsdag – nyckelutlämning!

Du kan hämta nycklarna till din nya bostad den första vardagen i månaden mellan 14.00 och 16.00. Infaller den 1:e på en lördag, söndag eller helgdag, kan nycklarna hämtas tidigast påföljande vardag.

Hyran

Du får dina avier genom boendeportalen Hogia. 3 stycken avier kommer varje kvartal men du betalar den siste varje månad i förskott. I portalen kan du hitta gamla avier och se om de är betalda.

Internet

Linköping: I de flesta av våra fastigheter finns indragen fiber från Utsikt (Linköpings stadsnät). När du ska installera/beställa ditt internetabonnemang kopplar du in din dator med nätvärkskabel till internetdosan, (vit dosa med uttag). Norrköping: Här kan du bara välja Telenor.

Sortera avfall – gör en insats för miljön

På din adress finns gröna kärl för hushållssopor. I vissa fall finns vita tunnor för tidningar. Sortering av övriga sopor såsom glas, plast, metall mm lämnar du på närmsta avfallsstation Se Linköping: Tekniska Verken.se, Norrköping: Nodra.se. Grovsopor, möbler och större avfall lämnas på de större avfallsanläggningarna.

Hemförsäkring

Kom ihåg att teckna en egen hemförsäkring. (Studenter -dina föräldrars gäller inte!). En hemförsäkring är ett slags grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada. Dessutom innehåller hemförsäkringar reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och skadeståndsskydd.

Gör adressändring

Alla som flyttar är skyldiga att göra en flyttanmälan till Skatteverket för att få rätt folkbokföringsadress. Har du inte gjort en korrekt adressändring så är risken att din post inte kommer fram. Du behöver ha tillgång till ditt lägenhetsnummer, som finns på ditt kontrakt, när du anmäler din flytt. Tänk på att meddela alla dina kontakter, som till exempel vänner, familj och företag, fullständiga adressuppgifter inklusive lägenhetsnummer.

Flyttbil av- och pålastning

Vid inflyttning är tillfällig aktiv ur – och inlastning tillåten. Du måste vara vid ditt fordon minst var 10:e minut eller se till att ha en synlig skylt i rutan med ditt mobilnummer, om någon behöver komma i kontakt med dig. Tänk på att du aldrig får parkera på en brandväg.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns anslutning till bostadsområdena. Ett antal p-platser/garage finns att hyra, kötider varierar. I annat fall finns möjlighet att få boendeparkering från kommunen.

Vill du hyra ett förråd?

Saknar din nya bostad förråd, kan vi erbjuda många olika förrådslösningar via separata hyresavtal. Kötiden varierar beroende på storlek och säsong.

Egna installationer

Maskiner i kök och badrum ska anslutas med jordad stickkontakt till jordat uttag. Om du skaffar egen tvätt- eller diskmaskin måste ev. fast anslutning monteras på kallvattnet och göras av behörig installatör. Tänk på att du själv ansvarar vid läckage. Extra utrustning som t.ex. spegelväggar, heltäckningsmattor och maskiner ingår inte som standard. Sådan utrustning underhålls eller byts inte. Om du installerar eller övertar sådan utrustning och nästa hyresgäst inte vill överta den är du skyldig att avlägsna extrautrustningen och återställa lägenheten i ursprungligt skick.