Djurgårdsgatan

Fastighet med 12 st lägenheter och två lokaler, i huvudsak mindre lägenheter.