Bråddgatan

Bostads- och kontorsfastighet med 20 lägenheter samt kontor och lokaler.